ព័ត៌មានថ្មីៗ
សុន្ទរកថា​ លោក​ជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទ​ថា​ណា​ ទេសាភិបាល​រង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​ប្រកាស​ផ្សព្វផ្សាយ​លទ្ធផល​អង្កេត​វិនិយោគ​ផ្ទាល់​បរទេស​ ឆ្នាំ​២០១៤​

២៨ កក្កដា ២០១៦

​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ ពិធី​ប្រកាស​ផ្សព្វផ្សាយ​ លទ្ធផល​អង្កេត​ វិនិយោគ​ផ្ទាល់​បរទេស​ ឆ្នាំ​២០១៤​

២៨ កក្កដា ២០១៦

ជំនួបពិភាក្សាជាមួយគណៈប្រតិភូក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ច សហរដ្ឋអាមេរិក-អាស៊ាន

២៦ កក្កដា ២០១៦

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការប្រលងជ្រើសបុគ្គលិក

២៥ កក្កដា ២០១៦

ជំនួប​រវាង​ ឯកឧត្តម​ ទេសាភិបាល​ និង​ លោកស្រី​ Vilma​ Rosa​ Leon​ York

២០ កក្កដា ២០១៦

កិច្ចប្រជុំរាយការណ៏អំពីលទ្ធផលនៃបេសកកម្មមាត្រាទី IV របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ

១៨ កក្កដា ២០១៦

ជំនួបពិភាក្សារវាង ឯកឧត្តមទេសាភិបាល នឹងនាយកប្រតិបត្តិនៃការិយាល័យអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រចាំ មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ

១៨ កក្កដា ២០១៦

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត...
ទំនាក់ទំនង

បើសិនលោកអ្នកមានសំណួរ ឬមតិផ្សេងៗ សូមផ្ញើអីុម៉ែល : nbccommunication@nbc.org.kh
អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ
អត្រាប្តូរប្រាក់ : ២៩ កក្កដា ២០១៦
អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ : ៤,០៩៧ រៀល / ដុល្លារ
រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
ដុល្លារអូស្រ្តាលី ៣,០៧៧ ៣,១០៨
យ៉ន់ចិន ៦១៦ ៦២២
អ៊ឺរ៉ូ ៤,៥៤១ ៤,៥៨៦
រូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត...
យុទ្ទនាការ តោះ! និយាយពីលុយ
គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជា។ សូម ចុចទីនេះ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីយុទ្ធនាការនេះ។

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

សំណួរចម្លើយ (FAQs)
សារៈសំខាន់នៃប្រាក់រៀល
សាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា