ព័ត៌មានថ្មីៗ
លោក​ជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទ​ថា​ណា​ ទេសាភិបាល​រង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បាន​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី​ ១១​ នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​ស្ថិរភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​ថ្នាក់​តំបន់​សម្រាប់​តំបន់​អាស៊ី​ នៅ​ទីក្រុង​ហុងកុង​

០២ ធ្នូ ២០១៦

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ការ​ផ្តល់​ឥណទាន​ជា​រូបិយ​វត្ថុ​ជាតិ​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​

០១ ធ្នូ ២០១៦

វេទិកា​ធុរកិច្ច​កម្ពុជា​-​ចិន​

០១ ធ្នូ ២០១៦

ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​លោក​ Luo​ Jun​ ប្រធាន​ធនាគារ​ Guangxi​ Beibu​ Gulf​ ចូល​ជួប​សម្តែង​ការ​គួរសម​ និង​ពិភាក្សា​ការងារ​នៅ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

៣០ វិចិ្ឆកា ២០១៦

ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​បណ្ឌិត​ Sudhir​ Shetty​ ប្រធាន​សេដ្ឋវិទូ​ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ី​ខាងកើត​និង​ប៉ា​ស៊ី​ហ្វិ​ក​របស់​ធនាគារពិភពលោក​ ចូល​ជួប​សម្តែង​ការ​គួរសម​និង​ពិភាក្សា​ការងារ​នៅ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

២៩ វិចិ្ឆកា ២០១៦

លោក​ជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទ​ថា​ណា​ ទេសាភិបាល​រង​នៃ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​ដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ទៅ​ចូលរួម​សន្និសីទ​ធនាគារ​អាស៊ាន​លើក​ទី​២១​នៅ​ទីក្រុង​បាងកក​ ប្រទេស​ថៃ​

២៨ វិចិ្ឆកា ២០១៦

លោក​ជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទ​ថា​ណា​ ទេសាភិបាល​រង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​ចូលរួម​សន្និសីទ​ជាន់ខ្ពស់​ថ្នាក់​ទេសាភិបាល​ស៊ា​សិន​លើក​ទី​៥២​ និង​សិក្ខាសាលា​កម្រិត​ខ្ពស់​ ព្រមទាំង​កិច្ចប្រជុំ​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ទេសាភិបាល​ស៊ា​សិន​លើក​ទី​៣៦​ នៅ​ទីក្រុង​ណៃ​ពិដោ​ ប្រទេស​ភូមា​

២៦ វិចិ្ឆកា ២០១៦

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត...
ទំនាក់ទំនង

បើសិនលោកអ្នកមានសំណួរ ឬមតិផ្សេងៗ សូមផ្ញើអីុម៉ែល : nbccommunication@nbc.org.kh
អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ
អត្រាប្តូរប្រាក់ : ០៨ ធ្នូ ២០១៦
អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ : ៤,០២៧ រៀល / ដុល្លារ
រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
ដុល្លារអូស្រ្តាលី ៣,០១៥ ៣,០៤៦
យ៉ន់ចិន ៥៨៦ ៥៩២
អ៊ឺរ៉ូ ៤,៣៣៥ ៤,៣៧៨
រូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត...
យុទ្ទនាការ តោះ! និយាយពីលុយ

គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជា។ សូម ចុចទីនេះ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីយុទ្ធនាការនេះ។
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

សំណួរចម្លើយ (FAQs)
សារៈសំខាន់នៃប្រាក់រៀល
សាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា