ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១០៣

០៥ មេសា ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១០៣

០៥ មេសា ២០២២

សុន្ទរកថាគន្លឹះរបស់លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ឧបការីទេសាភិបាល និងជាអគ្គនាយកបច្ចេសទេស ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសអំពី “កម្មវិធីលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ”

០១ មេសា ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹងសន្និសីទម៉ាក្រូលើកទី៩

៣០ មីនា ២០២២

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៧៤ ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២១

៣០ មីនា ២០២២

លោកជំទាវ អ៊ុក ម៉ាលី ទេសាភិបាលរង ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ស្តីពី សេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម ឆ្នាំ២០២១-២០៣០

២៩ មីនា ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ១០៣

២៩ មីនា ២០២២

ពីធីដាក់ឱ្យដំណើរការសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ ស្តីពី “ការពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងសាខា ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ចីរភាព ក្រមសីលធម៌ និងវិជ្ជាជីវៈ”

២៨ មីនា ២០២២

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យសម្រាប់មន្រ្តីត្រួតពិនិត្យនិងបុគ្គលរាយការណ៍ក្នុងវិស័យធនាគារ

២៨ មីនា ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១០២

២២ មីនា ២០២២