អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ០៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ អត្រាផ្លូវការ : ៤០៧៥ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៧៦៨ ២៧៩៥ ២៧៨១.៥០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣១២៨ ៣១៥៩ ៣១៤៣.៥០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤២០៨ ៤២៥០ ៤២២៩.០០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៦០៧ ៦១៣ ៦១០.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៦០៧ ៦១៣ ៦១០.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤១៨៣ ៤២២៤ ៤២០៣.៥០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៤៨៧១ ៤៩២០ ៤៨៩៥.៥០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥១៩ ៥២៥ ៥២២.០០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៧២ ២៧៥ ២៧៣.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៥១៣៥ ៥១៨៦ ៥១៦០.៥០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ៣០០៣ ៣០៣៣ ៣០១៨.០០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣១១ ៣១៤ ៣១២.៥០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ២៧២ ២៧៥ ២៧៣.៥០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ២២៧ ២២៩ ២២៨.០០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៩២២ ៩៣១ ៩២៦.៥០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៥១៣ ២៥៣៨ ២៥២៥.៥០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៧៣៧៨ ៧៤៥២ ៧៤១៥.០០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៣៩៣ ៥៤៤៦ ៥៤១៩.៥០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៣៨៨ ៣៩២ ៣៩០.០០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ២៩០១ ២៩៣០ ២៩១៥.៥០
បាតថៃ THB/KHR ១១៣ ១១៤ ១១៣.៥០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៣៧ ១៣៨ ១៣៧.៥០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧៥ ១៧៧ ១៧៦.០០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ