អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ០៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ អត្រាផ្លូវការ : ៤១១៩ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៧៦១ ២៧៨៩ ២៧៧៥.០០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣០៣១ ៣០៦១ ៣០៤៦.០០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤៣៧១ ៤៤១៥ ៤៣៩៣.០០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៥៩១ ៥៩៧ ៥៩៤.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៥៩២ ៥៩៨ ៥៩៥.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៣២៤ ៤៣៦៧ ៤៣៤៥.៥០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥០២១ ៥០៧២ ៥០៤៦.៥០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥៣០ ៥៣៦ ៥៣៣.០០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៦៦ ២៦៩ ២៦៧.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៥០៣៦ ៥០៨៦ ៥០៦១.០០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ៣០១៣ ៣០៤៣ ៣០២៨.០០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣១៩ ៣២២ ៣២០.៥០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ២៣៨ ២៤០ ២៣៩.០០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ១៩៦ ១៩៨ ១៩៧.០០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៩៤៣ ៩៥៣ ៩៤៨.០០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៦០៤ ២៦៣០ ២៦១៧.០០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៧៣៥២ ៧៤២៦ ៧៣៨៩.០០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៤៧៩ ៥៥៣៤ ៥៥០៦.៥០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៣៩៦ ៤០០ ៣៩៨.០០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ៣០៣៧ ៣០៦៨ ៣០៥២.៥០
បាតថៃ THB/KHR ១១៨ ១១៩ ១១៨.៥០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៣៥ ១៣៦ ១៣៥.៥០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧២ ១៧៣ ១៧២.៥០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ